Så hittar du rätt elfordon för din verksamhet
Home » Kommuner  »  Så hittar du rätt elfordon för din verksamhet
Så hittar du rätt elfordon för din verksamhet
Om du driver ett företag inom exempelvis parkförvaltning, kyrkogårdsförvaltning eller paketdistribution, behöver du elektriska arbetsfordon eller elfordon som det också kan kallas. När det är dags för inköp av dessa fordon är det en ganska stor investering. Då är det naturligtvis viktigt att valet blir rätt. Ni behöver med andra ord se till att välja elfordon som ger er de funktioner ni behöver. Behoven kan dock variera och se annorlunda ut från en verksamhet till en annan. Därför är det viktigt att ni redan före inköpsprocessen funderar över vad som är viktigt i just er verksamhet. Här ska vi ta en titt på några faktorer ni bör titta på.

Kontrollera lastvikten

En av de första punkter ni bör ta en titt på är lastvikten. Det kan nämligen skilja väldigt mycket när det kommer till maximal lastvikt. Vissa elektriska arbetsfordon har en lastvikt på max 600 kg, medan andra håller för laster upp till 1 000 kg. Det är viktigt att ni kontrollerar detta, funderar över hur verksamhetens behov ser ut, och väljer ett fordon som motsvarar era behov. För exempelvis parkskötsel räcker det ofta utmärkt med en maxvikt på 600 kg. För en distributionsverksamhet kan det däremot vara nödvändigt att kunna lasta tyngre last.

Möjlighet att tippa flaket

Något ni också bör ta en fundering på är om ni har behov av att kunna tippa flaket på fordonet. Ni behöver ta ställning till om det skulle underlätta er vardag. Om det inte är en absolut nödvändighet men ändå skulle vara en fördel, kan det vara klokt att välja ett elfordon vars flak går att tippa.

Titta på dragvikten

Ni bör självklart titta på maximal dragvikt på de olika fordonen. I väldigt många sammanhang kan dragvikten vara viktig. Oavsett om ni bedriver en verksamhet inom paketdistribution och logistik, eller om ni tar hand om parker och grönytor i kommunen, så behöver fordonet ha möjlighet att koppla på ett släp. Vissa elektriska arbetsfordon har en ganska hög maximal dragvikt, medan den är betydligt lägre på andra fordon. Här kan det krävas en del eftertanke innan ni fattar ert beslut. Ni behöver ta en titt på vilka dragbehov som faktiskt finns och kan tänkas uppstå. Det är viktigt att ni bestämmer er för om det till exempel skulle räcka med att kunna dra upp till 1 400 kg, eller om ni behöver en högre dragvikt än så.

Hastigheten spelar roll

En faktor som kan ha stor betydelse är fordonets hastighet. Många arbetsfordon har en maxhastighet på 30 km/h. Det räcker gott och väl i många sammanhang. Om ni till exempel sköter parkerna i närområdet, eller ägnar er åt fastighetsförvaltning klarar ni er förmodligen alldeles utmärkt med ett av de elektriska arbetsfordon som kan köras i 30 km/h. Om ni däremot levererar paket och andra försändelser har ni förmodligen behov av snabbare transporter. Då kan det vara klokt att i stället välja ett elfordon som har en maxhastighet på 80 km/h. Det gör naturligtvis stor skillnad, och är en viktig aspekt för att dagen ska flyta på enligt plan.

Andra viktiga faktorer

Det finns naturligtvis även andra faktorer som kan ha betydelse när det är dags att välja arbetsfordon. Ni behöver till exempel ta en titt på hur många personer som får plats i hytten. Vanligtvis ryms två personer i hytten och det är ofta fullt tillräckligt. Om ni däremot ofta har praktikanter, eller av annan anledning behöver vara flera på plats, är det av stor vikt att ni ser till att hitta ett fordon med plats för tre i hytten. Sådana finns, även om de inte är så vanliga. Det kan också vara intressant att titta på huruvida det finns ett verktygsskåp bakom hytten eller inte. I vissa sammanhang spelar det ingen roll, men för vissa yrkesgrupper kan detta ha stor betydelse.